Po co w organizacji PR wewnętrzny?

  Starannie opracowana strategia PR-owa, dobre relacje z dziennikarzami i ogromny zapał do pracy, czyli na pierwszy rzut oka sukces gwarantowany! Jednak mnie czegoś jeszcze brakuje… To PR wewnętrzny organizacji. Czy faktycznie jest taki ważny?

  PR wewnętrzny, czyli komunikacja z pracownikami

  PR wewnętrzny to nic innego jak komunikacja z pracownikami. To co i jak o firmie mówią pracownicy jest nieprawdopodobnie ważne. Wiadomości przekazywane rodzinie, przyjaciołom, znajomym rozchodzą się z prędkością światła. Jeśli zatrudnione w organizacji osoby, dobrze o niej mówią, budują jej pozytywny wizerunek. Zastanawiacie się pewnie jak zorganizować taką wewnętrzną komunikację i ile to będzie kosztować? Otóż PR wewnętrzny nie przysparza dodatkowych kosztów. Bo nie o ilość, ale o jakość tu chodzi. Narzędzi do komunikacji z pracownikami jest bardzo wiele, ale nie trzeba wykorzystywać wszystkich, wystarczy wybrać te najbardziej odpowiednie dla organizacji.

  Jak skutecznie budować PR wewnętrzny?

  Najlepszym i najskuteczniejszym sposobem komunikacji jest, oczywiście, bezpośrednia rozmowa informacyjna. Może to być zaplanowane spotkanie albo burza mózgów. Ważne, aby właściwie poprowadzić takie spotkanie. Każda z biorących w nim udział osób powinna znać cel zebrania. Sprawy ważne najlepiej przekazać na początku, a spotkanie zakończyć pozytywnym akcentem.

  Jeśli brakuje czasu na zorganizowanie spotkania, dobrym sposobem na przekazanie bieżących informacji jest wysłanie do wszystkich pracowników maila. Warto wybrać konkretny dzień, w którym wysyłamy wiadomość, na przykład z podsumowaniem poprzedniego tygodnia. Aby maile nie pełniły tylko funkcji informacyjnej, można w nich poprosić pracowników o komentarze, ich punkt widzenia w ważnych dla organizacji kwestiach.

  Dla wielu z nas już zapomniane, ale nadal skuteczne narzędzie komunikacji – tablica informacyjna. Regularnie aktualizowana i przyciągająca uwagę doskonale spełnia swoje zadanie. Tablica może także pełnić dwie funkcje: informacyjną i komunikacyjną. Jeśli w jej pobliżu umieścimy pojemnik, do którego pracownicy będą mogli wrzucać swoje pomysły i uwagi. Tablica powinna znajdować się w miejscu, które wszyscy odwiedzają, np. przy wejściu. Warto także rozważyć skrzynkę na pomysły. Do pojemnika, ustawionego w widocznym miejscu, pracownicy mogą wrzucać anonimowe karteczki ze swoimi pomysłami albo zastrzeżeniami. Ważne, aby tych karteczek nie lekceważyć. Skrzynka spełni swoja rolę tylko wtedy gdy wszystkie pomysły będą rozpatrywane.

  Wiele firm stosuje także anonimowe ankiety, w których pracownicy moga się wypowiedzieć na wazne tematy. Taka ankieta powinna zawierać zarówno pytania zamknięte jak i otwarte.

  PR wewnętrzny to także doskonały sposób budowania przyjemnej atmosfery w pracy. Warto świętować ważne dla organizacji wydarzenia. Można także zorganizować imprezę integracyjną, na przykład połączoną ze szkoleniem związanym bezpośrednio z pracą. Takie dokształcanie się na wyjeździe ułatwia kontakty, burzy bariery i często zwiększa zaangażowanie pracowników. Dobrym pomysłem jest także zroganizowanie eventu dla pracowników, w czaie ktorego mogą się blizej poznać. Dobre relacje między pracownikami korzystnie wpływaja na ich motywacje do pracy.

  Wewnętrzny PR w firmie, a kryzys komunikacyjny w organizacji

  Osoby zajmujące się PR-em w firmie powinny także błyskawicznie reagować na sytuacje kryzysowe. Jeśli w organizacji zaczynają pojawiać się plotki, trzeba szybko zadziałać, tak aby nie rozprzestrzeniały się dalej. Najlepszym sposobem na uniknięcie sytuacji kryzysowych jest opracowanie długofalowej strategii oraz wdrażanie narzędzi do prowadzenia komunikacji wewnętrznej i budowania pozytywnej atmosfery w firmie (o tych narzędziach wspominałam w pierwszej części tekstu).

  Dwie najważniejsze cechy PR-u wewnętrznego

  W budowaniu PR-u wewnętrznego najważniejsze są dwie kwestie spójność i autentyczność. Pracownicy bardzo szybko wyczują nieszczere intencje pracodawcy. Jeśli obiecujesz pracownikom np. dodatkowe benefity w pracy, pamiętaj, że obietnicy trzeba dotrzymać. Inaczej Twoje działania przyniosą efekt odwrotny do zamierzonego. Zamiast wizerunku pracodawcy godnego zaufania, dla którego dobro pracowników jest bardzo ważne. Firma będzie postrzegana jako nieuczciwa i niesprawiedliwa. Zatem jeśli nie jesteś pewien czy będziesz w stanie dotrzymać danego słowa, lepiej nie obiecuj.

  PR wewnętrzny jest bardzo ważny w organizacji. Dzięki skutecznej komunikacji wewnętrznej można budować pozytywny wizerunek firmy wsród pracowników, ich bliskich i znajomych oraz dobre relacje między pracownikami. A także tworzyć przyjemną, wolna od plotek, atmosferę w pracy. Zgadzacie się?